W4D_logga_fade

Legal Notice

Användarvillkor
Hemsidan work4dreams.se, ägs av Work4Dreams AB, Box 2816, 187 28 Täby, nedan kallat "W4D".

Villkor för användning av hemsidan
Informationen på hemsidan är så långt som möjligt korrekt vid publicering. W4D gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i informationen, länkar eller annan information som hämtas från hemsidan. W4D påtar sig inte heller något ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnade uppgifter i innehållet på hemsidan eller på annan hemsida med länk till eller från W4Ds hemsida. Eventuellt användande av informationen på denna hemsida sker därför på användarens egen risk.

W4D förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller rättelser utan föregående meddelande. Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på hemsidan. W4D ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på hemsidan.