W4D_logga_fade

Work4Dreams allmänna villkor

Här kan du läsa om Work4Dreams allmänna villkor. Klicka på länken nedan för att ladda ned dem i pdf-format.

Följande regler och villkor gäller vid försäljning av Work4Dreams produkter via produktkatalog.

Mellan Work4Dreams AB, nedan kallad "Work4Dreams" och föreningen/skolklassen/idrottslaget nedan gemensamt kallade "Kunden", gäller följande villkor.


Allmänt
Leverans och distribution av Work4Dreams produkter sker i syfte att Kunden under en begränsad tid ska tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom t.ex. en klassresa eller ett läger på den förtjänst som görs vid vidareförsäljning av Work4Dreams produkter till slutkonsument.
Försäljning och distribution av Work4Dreams produkter sker genom att Kunden beställer ett säljpaket. Sedan tar Kunden upp beställningar av Work4Dreams produkter under en bestämd tid. Därefter tar Work4Dreams emot en gemensam beställning från Kunden enligt en av Work4Dreams angiven tidplan som medföljer säljpaketet. Work4Dreams skickar därefter beställda produkter till Kunden. Förutsättning för att köpa Work4Dreams produkter är att Kunden utsett en Kontaktperson som ansvarar för betalning gentemot Work4Dreams.


Kontaktperson
Kontaktpersonen skall vara minst 20 år och myndig, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll görs.
Kontaktpersonen har betalningsansvar och ansvarar för att en korrekt redovisning görs till Work4Dreams. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av Work4Dreams produkter om innehållet i dessa villkor. Kontaktpersonen ska vara ansvarig för alla kontakter med Work4Dreams i frågor som omfattas av detta avtal och kan inte överlåta sin roll och sitt ansvar utan Kundens och Work4Dreams godkännande.


Förtjänst
Kundens förtjänst är skillnaden mellan Kundens inköpspris och Kundens pris till slutkonsument. Förtjänsten är fn 50% på den totala försäljningssumman.


Work4Dreams förpliktelser
Work4Dreams säljer endast till föreningar/skolklasser/idrottslag. Work4Dreams åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.


Kundens förpliktelser
Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Work4Dreams i samband med försäljningen av Work4Dreams produkter. Kunden förbinder sig att sälja Work4Dreams produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten till att uppfylla gruppens gemensamma mål. Kunden ska upplysa slutkonsumenten om sin ångerrätt samt hur denna ska utövas enligt lag vid försäljning av Work4Dreams produkter.


Frakt
Säljpaketet levereras fraktfritt. Dessutom är slutleveransen och ytterligare efterbeställningar fraktfria när de överstiger 600 kr. Säljpaketet och beställningar under 2500 kr levereras till DHLs utlämningsställe. Större beställningar levereras direkt till angiven adress under dagtid.

Mottagningskontroll
Kontaktpersonen är ansvarig att inom 3 arbetsdagar efter leveransen kontrollera produkterna och meddela Work4Dreams om något inte stämmer. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller leveransen inte stämmer mot följesedel ska kontaktpersonen reklamera felaktiga produkter inom 5 arbetsdagar.


Betalningsvillkor
Faktura skickas via e-post i samband med slutleveransen till Kontaktpersonen med en kredit om 14 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift (fn 60 kronor) samt dröjsmålsränta (fn 12%). Därefter skickas inkassokrav enligt inkassolagen.


Utebliven beställning och beställning under 600 kr
När Kunden beställt säljpaketet har Kunden förbundit sig att genomföra en försäljning med leverans den angivna veckan. Kunden har rätt att byta leveransvecka vid ett tillfälle. Om beställning uteblir eller om beställningen understiger 600 kr ska säljpaketet returneras till Work4Dreams. Om så inte sker utgår en avgift på 600 kr för att täcka kostnaden för säljpaketet och frakten.

Ej uthämtade paket
Om kunden ej hämtar ut sitt paket från utlämningsstället i tid och paketet returneras till oss utgår en avgift på 1000 kr + frakt och returavgifter för att täcka arbetskostnaden för paketering, emballage, extra arbete och avgifter som tillkommer för företaget vid ej uthämtade leveranser.

Ångerrätt & Reklamation
Enligt distansavtalslagen har slutkonsumenten rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från leverans. I detta fall ska slutkonsumenten returnera sin vara till Kunden. Kunden kan därefter sälja varan eller returnera den till Work4Dreams inom 21 dagar efter Work4Dreams leverans till Kunden. Returnerade produkter krediteras Kunden. Eventuella byten och reklamationer skickar slutkunden direkt till Work4Dreams. Mer information om byten och reklamationer finns att läsa om på Work4Dreams hemsida: work4dreams.se


Work4Dreams allmänna villkor uppdaterades senast 2019-02-01.